sreda, november 30, 2005

Predstavitve v Goriških brdih

Poleg družabnega dela srečanja smo se seznanili tudi s trentnim stanjem našega projekta.
Lučka Ažman je predstavila dosedasnje delo tujih partnerjev in predstvitve njihovih izbranih terasastih območjih. In delovni načrt za naslednje obdobje, ki se predsvem koncentrira okoli naslednjega večjega srečanja in workshopa 20. in 21. januarja v Genovi.
Tomaž Berčič je predstavil stanje na področju kartografije. Posnetek stanja je razdeljen na dvoje izbranih območij glede na katarstreske občine Kožbane v S Brdih in Medane v J Brdih ter pridobljene digaitalne podatke, ki smo jih pridobili od različnih inštitucij.

Franci Petek je predstavil interpretacijo rabe tal iz franciscejskega katastra iz leta 1819 glede na robo tal danes, za naselje Medane in naselje Kožbane.

Blaž Komac je predstavil karte ogroženosti tal zaradi erozijskih dejavnikov in plazenja na območju celotnih brd in bolj podrobno na primerih K.O. Medane in Kožbane.