sobota, januar 29, 2005

Project Alpter ::: Home Page

::Project Alpter ::: Home Page::

PROJECT ALPTER
Intereg project 'ALPTER' was born to contrast the abandonment of terraced agricultural areas in the alpine region, a problem that only during the last years has risen the attention of both institutions and population. Loss of productive land, increase of natural hazard, loss of biodiversity and disappearance of a rich cultural heritage are all consequences of the decay of terraced structures.


The project will work in areas spread all over the alpine region, to collect data, develop specific technologies and realize examples of productive recovery.
The final aim is to promote large scale transformation. At the same time, a network will be build, to put in contact the different subjects involved in this topic, to permit exchange of information and synergies.

OBJECTIVES AND EXPECTED RESULTS
- Atlas of the terraced landscapes , to present this theme to the large public
- Handbook for recovery of agricultural terraces , for the stakeholders
- Proposals for plans of recovery in areas all over the alpine region
- 5 pilot works of recovery that will produce examples of productive reuse
- Network of the terraced landscapes , to share the resources for recovery

PROJECT PARTNERS
Regione Veneto - Urban planning and Natural heritage Department (IT)
Regione Liguria - Spatial and Landscape Planning Dept. (IT)
Regione Valle d’Aosta - Agriculture and Land Protection Dept. (IT)
I.R.E.A.L.P. - Inst. for Economic and Ecologic Research in the Alps (IT)
University of Lubjana - Faculty of Architecture (SLO)
BOKU University Wien - Inst. of Landscape Development (AU)
A.D.I. - Association for Infographic Development (FR)
Regione Bregaglia (SWI)
Observer partner:
U.N.E.S.C.O. - Bureau for science in Europe.

Kako najlažje vpišem sporočilo?

Ko ste enkrat del oz. member našega bloga. Lahko pošiljate svoje prispevke na dva najbolj običajna načina. Eden je klasičen tako, da se vsakič logirate na blog in od tam podate "post" svoje sporočilo,
drugi bolj neposredni način pa je naslednji. V svojih bookmarkih/ favorites oz. bližnijcah si omislite link ki vam bo priklical pogovorno okno za publiciranje blogov z osnovnimi nastavitvami.
Bolj podrobno si preberite na

http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=152&topic=17

veselo bloganje
lp t

petek, januar 28, 2005

Tale zadeva je pa super

Našel sem nekaj časa, da sem pregledal nekaj stavri okoli bloga.
Sem imel že nekaj boljšega postavljenega pa sem pozabu shranit in zdej smo spet na začetku.
Jest upam da bi zadevo uposobil že čez viked tko da bi pol bilo to čisto uporabno.
dodal bom nekaj linkov, pa nekaj slikic ipd tko da bo za pogledat.

več kasneje
lp t

Vprašanje

Dobil sem karte cele Slovenije v merilu 1:25 000 bom pogledal če nam to kaj koristi

lp

t

sreda, januar 26, 2005

Sestanek kartografija ALPTER


Torek, 25.1.2005

Ministrstvo za kmetijstvo / Barbara Boštjančič

Karte:
  • Dejanska raba prostora (4 različne karte)
  • Agrooperacije
  • Vinogradi
  • Vinske ceste
Pozor (nimajo kategorizacije kmetijskih zemljišč, lahko pa to dobimo na UPP iz plana)
M 1 : 5000, georeferencirane, shp formati

Agencija RS za okolje / Stanka Koren
Karte:
vode : Hidrografska mreža
Erozijska območja
Poplavna območja
Podtalnica
Podnebje
Osončenje
Temperature
Padavinska karta
Vetrovne karte
Vegetacijska doba

/ Aleksander Golob
Karte: ekološko pomembna območja Naravne vrednote

Ministrtvo za okolje in prostor / Metka Jug
Karte: izjemne krajine Prepoznavnost

Ministrstvo za kulturo / Ksenja Kovačec
Karta: register kulturne dediščine

Zavod za gozdove
Karte: varovani gozdovi

MOP / Internet
Karte: območja Natura 2000

Geološki zavod Slovenije (plačilo)
Karte: geologija

Biotehniška Fakulteta (plačilo)
Karte: pedološka karta

Geodetska uprava RS
(plačilo) / glej internetno stran za naročanje podatkov
Karte(v rasterski ali vektorski obliki):
relief TTN ortofoto DMR model 25 x 25 / Jurij Mlinar

Karte: baza cest za Ministrstvo za promet